Lacerta

Firma powstała w 2006 roku we Wrocławiu. Jej założycielami jest grupa zapaleńców gier planszowych. Każda z osób w różnym stopniu odnosi się do tematu gier. Są tacy, którzy "nie odmawiają gry", a są też tacy, którzy bez nich żyć nie mogą.

Adres:
kontakt@lacerta.pl

Wydawnictwo LACERTA
skr. poczt 57003
ul. Czarnieckiego 15
53-638, Wrocław

tel. 668 09 26 26
blog comments powered by Disqus