Planszowa Gra Wojenna Roku 2006

Autor: RAJ
29 stycznia 2008

Planszową Grą Wojenną Roku 2006 została gra:

Ścieżki Chwały

wydana przez Firmę Gołębiewski.

Muszę przy tym przyznać, że gra ta od początku była faworytem i zasłużenie wygrała ze zdecydowaną przewagą nad pozostałymi grami. Gra ta cechuje się bardzo dobrymi zasadami i świetnym opracowaniem technicznym. Była ona pierwszą oznaką - a być może także inicjatorem - odrodzenia polskiego wargamingu. Tych, którzy nie mieli okazji zetknąć się z tą grą zapraszam do zapoznania się z jej recenzją.

Po długotrwałej i burzliwej debacie, z uwagi na specyfikę tej edycji konkursu Kapituła postanowiła przyznać dwa równorzędne Wyróżnienia dla gier:

Ostatnia Wojna Cesarzy (Novina) - za najwyższy poziom merytoryczny (przygotowanie historyczne oraz zasady) gry, która w całości jest polską produkcją - od pomysłu do wydrukowania.
Jest to najlepiej dopracowana całkowicie oryginalna polska gra wojenna.

Ardeny 1944 (pierwsza edycja, Dragon) - za wkład w rozpowszechnienie wargamingu w Polsce. Żadna z wcześniejszych gier nie zdobyła takiej popularności. Niemal każdy gracz w odpowiednim wieku zetknął się kiedyś z Ardenami i dla większości z nich była to pierwsza gra wojenną, w którą zagrali.

Gry, które uzyskały najwięcej punktów (pierwszych dziesięć miejsc):

1. Ścieżki Chwały (Firma Gołębiewski) - 37 pkt
2. Ardeny 1944 (pierwsza edycja, Dragon) - 26 pkt
3. Tannenberg 1914 (Dragon) - 24 pkt
4. Waterloo 1815 (Dragon) - 21 pkt
5. Neuroshima Hex (Portal) - 12 pkt
6. Bitwy II Wojny Światowej (III ed.) (Taktyka i Strategia) - 11 pkt
7. Ostatnia Wojna Cesarzy (Novina) - 10 pkt
8. Battletech (ENCORE)- 9 pkt
8. Sukcesorzy Aleksandra Wielkiego (Firma Gołębiewski) - 9 pkt
9. Wojny Napoleońskie (Dragon) - 8 pkt
10. Squad Leader (Firma Arsenał) - 7 pkt


Regulamin Tytułu:

 1. Tytuł „Planszowa Gra Wojenna Roku” jest inicjatywą Gildii Gier Planszowych portalu Nowa Gildia oraz Forum Strategii. Inicjatywa ta ma na celu promowanie dobrych polskich gier wojennych.
 2. Tytuł ten może otrzymać planszowa gra wojenna, która została wydana przez polskiego wydawcę lub jej autor jest Polakiem oraz została wydana w oznaczonym okresie czasu, podanym na początku pierwszego etapu wyboru.
 3. Ocena czy konkretna gra spełnia warunki z punktu 2. leży w kompetencji Kapituły Tytułu.
 4. Pełny tytuł brzmi „Planszowa Gra Wojenna Roku 20XX”, gdzie zamiast 20XX jest podawany właściwy rok. Analogicznie pełne brzmienie wyróżnienia to „Wyróżniona Planszowa Gra Wojenna Roku 20XX”.
 5. Procedura przyznawania Tytułu składa się z czterech etapów. Dokładny termin zakończenia każdego etapu jest podawany przy rozpoczęciu etapu pierwszego.
  I Etap trwa 2 do 3 tygodni. W tym etapie uczestnicy Forum zgłaszają gry (podając pełny tytuł oraz wydawcę), które będą kandydować do Tytułu.
  II Etap trwa 1 tydzień. W tym etapie Kapituła Tytułu ocenia czy zgłoszone gry spełniają warunki z punktu 2. a następnie tworzy alfabetyczną listę gier-kandydatów dopuszczonych do głosowania.
  III Etap trwa 2 do 3 tygodni. Podczas tego etapu członkowie Forum mogą głosować na gry z podanej listy. Podczas głosowania należy podać od jednej do trzech gier. Gra wymieniona jako pierwsza otrzymuje 3 punkty, druga 2 punkty i trzecia 1 punkt. Głosować mogą członkowie Forum, który do tej pory co najmniej 3 razy wypowiedział się na Forum. Jeżeli moderatorzy usuną którąś z jego wypowiedzi i osoba taka spadnie poniżej minimum to głos takiego użytkownika będzie nie ważny. Ograniczenie to zostało wprowadzone w celu uniknięcia wielokrotnych „pustych rejestracji” tworzonych tylko na potrzeby głosowania.
  IV Etap trwa 1 tydzień. Kapituła Tytułu podlicza głosy i ogłasza zwycięzcę. Tytuł „Gra Wojenna Roku”zostaje przyznany grze, która w głosowaniu zbierze najwięcej punktów. Dodatkowo członkowie Kapituły mogą przyznać Wyróżnienie („Wyróżniona Gra Wojenna Roku”) dla dowolnej gry z listy, jeśli uznają, że gra ta w jakiś szczególny sposób się wyróżniła. Wyróżnienie takie musi zostać uzasadnione i zaakceptowane jednogłośnie przez wszystkich członków Kapituły.
 6. Kapituła Tytułu jest wybierana przez koordynatora Gildii Gier Planszowych oraz przez administratora Forum Strategii i składa się z 5 osób. W skład Kapituły może wejść dowolny członek Forum, który wypowiedział się na tym Forum co najmniej 200 razy.
 7. Wydawca gry, która zdobędzie Tytuł, ma prawo wykorzystywać ten Tytuł oraz jego Logo w swoich materiałach związanych z tą grą.

 blog comments powered by Disqus